Om typologier och typologiregler about-typology-rules

Med Campaign Standard kan du koppla ett meddelande till en typologi för att kontrollera om meddelandet är giltigt och uppfyller dina kvalitetskriterier.

Typologier är uppsättningar av typologiregler som körs under fasen för analys av meddelande. Med dem kan du se till att dina e-postmeddelanden alltid innehåller vissa element (t.ex. en länk för att avbryta prenumerationen eller en ämnesrad) eller filtreringsregler som utesluter grupper från det avsedda målet (t.ex. prenumeranter, konkurrenter eller icke-lojalitetskunder).

De färdiga typologierna och typologireglerna finns i Campaign Standard. Beroende på dina behov kan du även skapa nya regler och lägga till dem i befintliga eller nya typer för att koppla dem till dina meddelanden.

Följande är stegen för att skapa och tillämpa en typologi på meddelanden:

  1. Skapa typologiregler (se det här avsnittet).
  2. Skapa en typologi och hänvisa till reglerna som du skapade i den (se det här avsnittet).
  3. Konfigurera leveransen så att den använder den typologi som du skapade (se det här avsnittet).
  4. Under meddelandeförberedelsen utesluts profiler när villkoret är uppfyllt. Du kan kontrollera loggar för att övervaka uteslutningar.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff