Skärningspunkt intersection

Beskrivning description

Med hjälp av den här Intersection aktiviteten kan du välja att endast behålla de element som är gemensamma för de olika inkommande populationerna i aktiviteten.

Kontext för användning context-of-use

Aktiviteten används i allmänhet för att utföra ytterligare filtrering för populationer från inkommande övergångar. Intersection

Konfiguration configuration

 1. Dra och släpp en Intersection-aktivitet i arbetsflödet.

 2. Koppla det till andra aktiviteter som kommer före det som exempelvis förfrågningar.

 3. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 4. Välj Reconciliation type:

  • Keys only: Standardläge. Aktiviteten behåller endast ett element när element från olika inkommande övergångar har samma nyckel.
  • All shared columns: Data avstäms utifrån kolumner som är gemensamma med inkommande övergångar. Därför måste du välja den primära uppsättning som ska fungera som jämförelsebas. Det här alternativet kan användas om måldimensionerna för den inkommande populationen är olika.
  • A selection of columns: Välj detta alternativ om du vill definiera listan med kolumner som datavstämningen ska tillämpas på. Du måste först markera den primära uppsättningen (den som innehåller källdata) och sedan ange de fält som ska användas för kopplingen.
 5. Markera rutan Use common additional data only om du endast vill behålla den ytterligare data som finns i alla inkommande övergångar.

 6. Hantera vid behov aktivitetens övergångar för åtkomst till de avancerade alternativen för den utgående populationen.

 7. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Exempel example

I följande exempel visas intersektionen mellan två förfrågningsaktiviteter. Det används här för att undersöka Adobe Campaign-databasen och hämta profiler som är mellan 18-27 år gamla vars e-postadress har angetts.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff