Unsubscription Event (nms:rtEvent)

Objektbeskrivning

Namn
Skrivskyddad
Typ
Obligatoriskt
PKey
Falskt
string
Falskt
ctx
Falskt
artikel
Falskt
e-post
Falskt
string
Falskt
emailFormat
Falskt
uppräkning
Falskt
mobilePhone
Falskt
string
Falskt
serverUrl
True
string
Falskt

Filter

byEmail

Namn
Typ
e-post
string

byStatusOrType

Namn
Typ
status
uppräkning
type
string
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff