Konfigurationsriktlinjer about-configuration-guidelines

Kompatibla webbläsare compatible-browsers

Adobe Campaign Standard är kompatibelt med de flesta webbläsare, både för datorer och operativsystem för surfplattor.

Adobe Campaign Standard har bara stöd för liggande som visningsläge på surfplattor.

Här är en lista över webbläsare som är kompatibla med Adobe Campaign Standard:

Dator:

  • Chrome (senaste versionen)
  • Firefox (senaste versionen)
  • Safari (senaste versionen)
  • Microsoft Edge (senaste versionen)

Surfplatta:

  • iOS (version 7 och senare)
  • Android (version 4.4 och senare)

Campaign Standardens nätverksslutpunkter campaign-standard-network-endpoints

Här är de olika slutpunkterna som används i Campaign Standard.

Kontext
URL
Kampanjinstanser
https://*.experiencecloud.adobe.com (klient-ID * + klientdomän)
https://*.campaign.adobe.com (klientklient för Campaign-instans)
IMS
https://adobeid-na1.services.adobe.com
https://*.adobelogin.com
Experience Cloud
https://experiencecloud.adobe.com
Spåra
https://*.adobedtm.com
https://*.demdex.net
https://*.omtrdc.net
Assets Integration
https://*.marketing-assets.adobe.com
Interna Adobe-tjänster
https://*.adobe.io
Undersökningar
https://adobe.allegiancetech.com
URL för standardprofilering (före klientkonfiguration)
https://*.adobe-campaign.com
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff