Om körningsaktiviteter about-execution-activities

Öppna paletten på den vänstra delen av skärmen och visa Execution-avsnittet.

Följande aktiviteter är specifika för att organisera och köra arbetsflöden. Deras huvuduppgift är att samordna de andra aktiviteterna.

I Execution-avsnittet beskrivs följande:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff