AND-join and-join

Beskrivning description

Med den här AND-join aktiviteten kan du synkronisera flera körningsgrenar i ett arbetsflöde.

Kontext för användning context-of-use

AND-join-aktiviteten utlöser endast den utgående övergången när alla ingående övergångar har aktiverats, alltså när alla föregående aktiviteter har slutförts.

Konfiguration configuration

  1. Släpp flera aktiviteter som exempelvis förfrågningar i arbetsflödet för att skapa minst två olika körningsgrenar.
  2. Dra och släpp en AND-join-aktivitet i arbetsflödet.
  3. Anslut den efter de två olika grenarna som du vill synkronisera.
  4. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.
  5. Välj den huvuduppsättning som ska behållas i den utgående övergången. Om du inte väljer någon uppsättning skickas en slumpmässig ifyllning från aktiviteten.
  6. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Exempel example

I följande exempel visas två grenar av arbetsflöden innan de kopplas till AND-join-aktiviteten. Filextraheringen kan bara utföras när de tre inkommande övergångarna för AND-join-aktiviteten är aktiverade.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff