Test test

Beskrivning description

Test-aktiviteten möjliggör en övergång baserat på ett testresultat.

Kontext för användning context-of-use

En Test-aktivitet aktiverar den första övergången som uppfyller det villkor som är associerat med den.

Om inget villkor är uppfyllt och alternativet Använd standardövergång är aktiverat så aktiveras en standardövergång.

Villkoren kan baseras på funktioner eller på variabler som exempelvis händelsevariabler som har deklarerats i arbetsflödets External signal-aktivitet.

Relaterade ämnen:

Konfiguration configuration

 1. Dra och släpp en Test-aktivitet in i arbetsflödet.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med -knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 3. Definiera attributen för varje villkor:

  När du redigerar Condition-fältet så kan du använda två knappar för att anropa händelsevariabler och redigera uttryck som kombinerar variabler och funktioner:

  • : välj händelsvariabeln bland alla variabler som är tillgängliga i arbetsflödet (se den här sidan).

   Du kan till exempel kontrollera antalet hämtade filer efter en Filöverföring aktivitet med filesCount variabel.

  • : redigera uttryck genom att kombinera variabler och funktioner. Mer information om uttrycksredigeraren finns i detta avsnittet.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff