Förgrening fork

Beskrivning description

Med den här Fork-aktiviteten kan du skapa utgående övergångar och starta flera aktiviteter samtidigt.

Kontext för användning context-of-use

Med den här Fork-aktiviteten kan du utföra flera olika aktiviteter oberoende av varandra i samma arbetsflöde.

Konfiguration configuration

  1. Dra och släpp en Fork-aktivitet i arbetsflödet.
  2. Koppla det till andra aktiviteter som kommer före det som exempelvis förfrågningar.
  3. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.
  4. Ange antalet utgående övergångar genom att skapa, ta bort eller duplicera dem. Du kan också tilldela dem ett namn och en etikett.
  5. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Exempel example

I följande exempel visas en förgrening av två förfrågningsaktiviteter som avser profiler från Adobe Campaign-databasen. I det här fallet kvinnor som bor i Paris. Du kan därför använda flera aktiviteter samtidigt i förgreningsaktiviteten. En som sparar målgruppen så att den kommer ihåg den beräknade populationen och en annan som delar in populationen så att den skickar två olika e-postmeddelanden med riktat innehåll för varje segment. Det första e-postmeddelandet skickas till kvinnor boende i Paris som är mellan 18-40 år och kvinnor som är boende i Paris men som är över 40 år gamla.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff