Läs målgrupp read-audience

Beskrivning description

Med den här Read audience aktiviteten kan du hämta en befintlig målgrupp och förfina den genom att tillämpa ytterligare filtreringsvillkor.

Kontext för användning context-of-use

Read audience-aktiviteten är en enklare version av den Query aktivitet som är avsedd för fall där du endast behöver välja en befintlig målgrupp.

Relaterade ämnen

Konfiguration configuration

 1. Släpp en Read audience-aktivitet i arbetsflödet.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 3. Välj den målgrupp som du vill hämta på fliken Properties.

  Du kan hämta målgrupper av följande typer: List, Query, File och Experience Cloud. Mer information om målgruppstyper finns i dokumentationen för publiker .

  Med alternativet Use a dynamic audience kan du definiera namnet på målgruppen baserat på arbetsflödets händelsevariabler. Mer information finns i den här sidan -avsnitt.

 4. Om du vill använda ytterligare filtrering för den valda målgruppen lägger du till villkor via aktivitetens flik Source filtering.

  Mer information om hur du skapar filtervillkor hittar du i dokumentationen Skapa frågor.

 5. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff