Avstämma en filmålgrupp med databasen example--reconcile-a-file-audience-with-the-database

I detta exemplet visas hur du använder Read audience-aktiviteten för att sammankoppla en målgrupp som skapats direkt från en filimport.

När du importerar en fil kan du spara dess innehåll direkt i en publik. Den här målgruppen är en filmålgrupp och dess data är inte länkad till några databasresurser.

Arbetsflödet för import är utformat så här:

 • En Läs in fil-aktivitet överför en fil som innehåller profildata som har extraherats från ett externt verktyg.

  Exempel:

  code language-none
  lastname;firstname;birthdate;email;crmID
  Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@example.com;124365
  Mars;Daniel;17/11/1987;dannymars@example.com;123545
  Smith;Clara;08/02/1989;hayden.smith@example.com;124567
  Durance;Allison;15/12/1978;allison.durance@example.com;120987
  Lucassen;Jody;28/03/1988;jody.lucassen@example.com;127634
  Binder;Tom;19/01/1982;tombinder@example.com;128653
  Binder;Tommy;19/01/1915;tombinder@example.com;134576
  Connor;Jade;10/10/1979;connor.jade@example.com;132452
  Mack;Clarke;02/03/1985;clarke.mack@example.com;149876
  Ross;Timothy;04/07/1986;timross@example.com;157643
  
 • En Spara målgrupps-aktivitet sparar inkommande data som en målgrupp. Eftersom data ännu inte har stämts av är målgruppen en filmålgrupp och dess data är ännu inte känd profildata.

Arbetsflödet för sammankoppling är utformat så här:

 • En målgruppsaktivitet för läsning överför den målgrupp som skapats i importarbetsflödet. Målgruppsdata är ännu inte sammankopplat med Adobe Campaign-databasen.
 • En sammankopplings-aktivitet identifierar inkommande data som profiler på fliken Identification. Du kan exempelvis använda e-post fältet som sammankopplingskriterie.
 • En Uppdatera data-aktivitet infogar och uppdaterar profilresursen för databasen med inkommande data. Eftersom data redan har identifierats som profiler kan du markera Directly using the targeting dimension alternativet och välja Profiles i aktivitetens Identification flik. Sedan behöver du endast lägga till listan med fält som behöver uppdateras på fliken.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff