Om användningsfall för arbetsflöden about-workflow-use-cases

I det här avsnittet hittar du olika användningsexempel som utnyttjar funktionerna i Campaign-arbetsflöden.

De hjälper dig att identifiera de olika sammanhang i vilka arbetsflöden kan användas och svara på dina behov.

Leveranser deliveries

{width="60px"}

Segmentering och målinriktning segmentation-and-targeting

{width="60px"}

Datahantering management

{width="60px"}

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff