Födelsedagsleverans birthday-delivery

Det här exemplet är ett födelsedagsarbetsflöde. Varje dag skickas ett e-postmeddelande till profiler vars födelsedag är den dagen.

Så här skapar du arbetsflödet:

  • The Schemaläggare Med kan du starta arbetsflödet varje dag kl. 8.00.

  • The Fråga Med -aktivitet kan du beräkna de profiler som har skickat ett e-postmeddelande och vars födelsedag är den aktuella dagen, varje gång arbetsflödet körs. Födelsedagsberäkningen utförs med ett fördefinierat filter som finns på paletten i frågeredigeringsverktyget.

  • The E-postleverans är återkommande. Sändningarna sammanställs per månad. Alla e-postmeddelanden som skickas under en månad sammanställs alltså i en enda vy. På ett år utförs 365 leveranser, men de grupperas sedan in i 12 vyer (kallas även återkommande körningar) i Adobe Campaign-gränssnittet. Historik och rapportinformation visas varje månad och inte för varje sändning.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff