Segmentering per åldersgrupp segmentation-age-groups

I följande exempel visas en segmentering av databasprofiler utifrån deras åldersgrupp.

Målet med arbetsflödet är att skicka ett specifikt e-postmeddelande till varje åldersgrupp. Med tanke på att det här arbetsflödet är en del av en testkampanj så kan varje segment endast innehålla maximalt 100 profiler som väljs slumpmässigt för att både använda begränsade och representativa målgrupper.

Arbetsflödet består av följande element:

  • A Schemaläggaraktivitet för att ange arbetsflödets körningsdatum.

  • A Fråga till målprofiler för personer vars födelsedag och e-postadress har angetts.

  • A Segmentering aktivitet för att skapa tre segment indelade i olika utgående övergångar: 18-25 år gammal, 26-32 år gammal och profiler som är över 32 år gamla. Segmenten definieras enligt följande parametrar:

    • Ett filter på sidan som definierar segmentets åldersgrupp

    • En typgräns Random sampling som är länkad till en gräns Maximum size på 100

  • An E-postleverans aktivitet per segment.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff