Skapa ett flerspråkigt push-meddelande creating-a-multilingual-push-notification

Om flerspråkig push-meddelanden about-multilingual-push-notification

Anpassa innehållet i push-meddelanden genom att skicka meddelanden baserat på de språk och regioner användarna föredrar. Du kan importera innehållsvarianter för flerspråkiga push-meddelanden direkt i innehållsredigeraren och skicka ett flerspråkigt push-meddelande i en enda leverans.

Den här funktionen utnyttjar antingen önskade språk som anges i mottagarnas profiler eller systemspråkinställningen för mobilappsprenumeranter beroende på leveransmallen som används för push-meddelanden. Om språkinställningen inte fylls i för en viss användare använder systemet standardvarianten som definieras när ett flerspråkigt push-meddelande skapas. Mer information om hur du hanterar profiler och prenumeranter finns i stödlinje.

Följ de här stegen om du vill använda flerspråkiga innehållsvarianter för leverans av push-meddelanden:

Steg 1: Överför flerspråkig innehållsvariant step-1--upload-multilingual-content-variant

Innan vi personaliserar ditt flerspråkiga push-meddelande måste vi först överföra innehållsvarianterna i en flerspråkig leveransmall och skapa leveransen.

NOTE
Du kan också hoppa över det här steget om du vill skapa en variant manuellt för varje språkvariant.
 1. I Marketing activities klickar du på Create knapp och markera Push notification.

 2. Välj mallen Send multilingual push to Campaign profiles om du vill rikta in dig på de Adobe Campaign-profiler som har prenumererat på ditt mobilprogram eller mallen Send multilingual push to app subscriber för att skicka ett push-meddelande till alla användare som har valt att ta emot meddelanden från ditt mobilprogram.

 3. Ange dina egenskaper för push-meddelanden och välj din mobilapp i Associate a Mobile App to a delivery fält.

  Observera att listrutan kommer att visa både SDK V4- och Adobe Experience Platform SDK-program.

 4. I Audiences fönster, dra och släpp frågor för att finjustera målgruppen.

  Vilka frågor som läggs till beror på den valda mallen: om du väljer Send multilingual push to Campaign profiles -mallar kan du fråga kända mottagare av ditt mobilprogram. Om du väljer Send multilingual push to app subscriber -mall kan du fråga alla prenumeranter på ett visst program som har valt att använda.

  note note
  NOTE
  Om ni riktar er till målgrupper med specifika språk måste ni ange alla målspråk i CSV-filen.

 5. I Manage Content Variants drar och släpper du filen eller väljer en fil på datorn.

  Filen måste vara UTF8-kodad och ha en viss layout som du kan hitta genom att klicka på Download the sample file alternativ. Du bör också använda rätt syntax för nationella värden. Mer information om filformat och vilka språk som stöds finns i page.

 6. När du har överfört filen fylls språkvarianterna automatiskt i i Variants -fliken. Observera att du kan ange en Default variant i filen som kommer att vara standardvariant av innehåll om inget önskat språk har angetts för målanvändaren.

 7. The Variant selection -fliken innehåller ett skript som avgör vilka språkinställningar som ska beaktas beroende på leveransmallen. Det här är ett skript som inte finns i kartongen och som inte kräver att du gör några ändringar.

 8. Om du vill lägga till fler varianter som inte finns i den importerade filen kan du göra det genom att klicka på Add an element och lägg till så många nya språkvarianter som behövs.

  Genom att lägga till andra varianter än de som överförts från filen kommer inget innehåll att länkas till det här språket. Du måste redigera innehållet direkt på kontrollpanelen för leverans.

 9. Klicka Create när konfigurationen är klar. Du kan alltid gå tillbaka till Content variant och gör några ändringar från kontrollpanelen för leverans.

Nu kan du börja personalisera ditt flerspråkiga push-meddelande.

Steg 2: Förhandsgranska och färdigställa ett push-meddelande med flerspråkiga innehållsvarianter step-2--preview-and-finalize-a-push-notification-using-multilingual-content-variants

När du har överfört filen som innehåller innehållsvarianter kan du nu förhandsgranska de olika varianterna från leveransen av push-meddelanden.

Det går också att skapa och redigera fler varianter utöver de som har överförts från filen.

 1. I Content i kontrollpanelen kan du förhandsgranska ditt push-meddelandeinnehåll beroende på vilket språk du väljer.

 2. Om ingen innehållsvariant har angetts för ett visst språk klickar du på klockikonen under förhandsvisningen för att börja lägga till innehåll i den här språkvarianten.

  Klicka på Content -fönstret representerar push-meddelandet innehållet från det språk som valts i listrutan. Ändringar som görs i det här fönstret påverkar bara ett språk.

 3. Du kan också klicka på en innehållsvariant för att anpassa den ytterligare, till exempel med personaliseringsfält.

  Mer information om hur du anpassar push-meddelanden finns i section.

 4. Klicka på Content variant om du vill lägga till eller ta bort språkvarianter.

  Observera att om du lägger till ett nytt språk måste du manuellt lägga till innehåll i push-meddelandet som är länkat till det tillagda språket.

Din flerspråkiga push-meddelandeleverans är nu klar att skickas.

Steg 3: Skicka och analysera flerspråkig leverans av push-meddelanden step-3--send-and-analyze-multilingual-push-notification-delivery

Dina flerspråkiga innehållsvariantmeddelanden kan nu skickas till dina användare.

 1. Klicka på knappen Prepare -knappen.

 2. När färdigställandet är klart utan varningar kan du klicka på Confirm för att börja skicka din flerspråkiga push-knapp.

 3. När du har skickat push-meddelandet klickar du på Reports ikonen sedan Dynamic reports för att analysera hur framgångsrik leveransen är.

 4. Välj Push notification report.

 5. Dra och släpp Variant till panelen för att börja filtrera data.

Nu kan du mäta effekten av den flerspråkiga push-meddelandeleveransen på mottagarna.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff