Leveranssammanfattning delivery-summary

Rapporten Delivery summary innehåller information om huvudinformationen i förhållande till ett e-postmeddelande eller flera e-postmeddelanden.

Varje tabell representeras av sammanfattande nummer och diagram. Du kan ändra hur detaljerna visas i deras respektive visualiseringsinställningar.

Tabellen Leveransstatistik innehåller tillgängliga data för skickade e-postmeddelanden, som:

  • Processed/sent: Det totala antalet sändningar för leveransen.
  • Delivered: Antalet meddelanden som har skickats, i relation till det totala antalet skickade meddelanden. Fel som uppstår (studsar) beaktas. Klagomål (skräppostdeklarationer) och meddelanden som"frånvaromeddelanden" beaktas dock inte.
  • Bounces + Errors: Det totala antalet fel som har kumulerats under leverans och automatisk returbearbetning i relation till det totala antalet skickade meddelanden.

Tabellen Öppna och klicka innehåller tillgängliga data för mottagaraktivitet för varje leverans, till exempel:

  • Klicka: Antalet gånger som ett innehåll klickades på i en leverans.
  • Öppna: Antalet gånger som ett meddelande öppnades i en leverans.
  • Unika öppningar: Antalet mottagare som öppnade leveransen.
  • Unika klick: Antalet mottagare som klickade på ett innehåll i en leverans.

Tabellen Domänompartition visar status för leveranser enligt mottagarens domän.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff