Prenumerera med API:er performing-subscriptions

Metod 1: Prenumerera på en profil på en tjänst

Utför en GET-förfrågan för att hämta profilen.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/<PKEY> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Den returnerar prenumerations-URL:en för profilen.

 {
  ...
  "postalAddress":...,
  "preferredLanguage": "none",
  "subscriptions": {
   "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/<PKEY>/subscriptions/"
  },
  ...
 }

Utför en begäran om POST på prenumerations-URL:en med den önskade tjänstens primärnyckel inuti nyttolasten.

-X POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/<PKEY>/subscriptions \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>' \
-i
-d '{"service":{"PKey":"<PKEY>"}}'

Den returnerar den uppdaterade profilen med tjänstnoden klar.

{
 ...
 "service": {
  "PKey": "<PKEY>",
  "title": "Sport Newsletter (SVC1)"
 },
 "serviceName": "",
 "subscriber": ...,
 ...
}

Metod 2: Lägga till en profil till en tjänsts prenumeranter

Utför en GET-förfrågan för att hämta tjänsten.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Den returnerar prenumerations-URL:en för tjänsten.

 {
  ...
  "messageType": "email",
  "name": "SVC1",
  "subscriptions": {
        "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>/subscriptions/"
  },
  ...
 },

Begär en POST på prenumerations-URL:en med den önskade profilens primärnyckel inuti nyttolasten.

-X POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign//profileAndServices/service/<PKEY>/subscriptions/ \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>' \
-i
-d '{"subscriber":{"PKey":"<PKEY>"}}'

Den returnerar den uppdaterade tjänsten med prenumerantnoden slutförd.

{
 ...
 "service": ...,
 "serviceName": "",
 "subscriber": {
  "PKey": "<PKEY>",
  ...
 },
}
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff