Skapa ett Campaign-formulär i Experience Manager creating-a-campaign-form-in-experience-manager

Du kan skapa"formulär" på dina AEM webbplatser och mappa fälten i ett formulär till fälten i Adobe Campaign-databasen. På så sätt kan du skapa och uppdatera profiler eller hantera prenumerationer på en tjänst.

Så här skapar du ett Adobe Campaign-formulär på din AEM webbplats:

 1. Skapa en ny sida baserat på AEM Adobe Campaign-profil mall.

 2. I sidegenskaperna väljer du Cloud Service motsvarar din Adobe Campaign-instans.

 3. Välj formulärtyp på menyn Form Start komponent:

  • Adobe Campaign: Spara profil
  • Adobe Campaign: Prenumerera på tjänster
  • Adobe Campaign: Avbeställ tjänsterna
 4. Redigera innehållet i formuläret genom att lägga till olika fält och komponenter som du kan mappa till databasfälten i Adobe Campaign.

 5. Testa och publicera formuläret så att det blir tillgängligt på din AEM webbplats.

Mer information finns i den detaljerade dokumentationen.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff