Övervaka prenumerationer monitoring-subscriptions

Använd Adobe Campaign gränssnitt för att spåra era prenumeranter och mäta hur bra era tjänster är.

Du kan övervaka prenumerationer och avbeställningar på flera olika sätt:

Instrumentpanel för tjänst service-dashboard

Så här visar du en lista över personer som prenumererar på en tjänst:

  1. Gå till listan med tjänster via den avancerade menyn Profiler och målgrupper > Tjänster som du kommer åt via Adobe Campaign logotyp.
  2. Välj vilken tjänst du vill använda för att visa motsvarande instrumentpanel.
  3. Listan över personer som prenumererar på tjänsten finns i Prenumerationer -fliken.

Prenumerationshistorik subscription-history

Så här läser du historiken för prenumerationer och avprenumerationer:

  1. Gå till listan med tjänster via den avancerade menyn Profiler och målgrupper > Tjänster som du kommer åt via Adobe Campaign logotyp.
  2. Välj vilken tjänst du vill använda för att visa motsvarande instrumentpanel.
  3. Välj Prenumerationshistorik om du vill visa de datum som varje person prenumererar på och avbeställer.

Servicerapporter service-reports

Så här visar du en rapport med information om utvecklingen av prenumerationer och upphörande av prenumerationer:

  1. Gå till listan med tjänster via den avancerade menyn Profiler och målgrupper > Tjänster som du kommer åt via Adobe Campaign logotyp.

  2. Välj vilken tjänst du vill använda för att visa motsvarande instrumentpanel.

  3. Klicka på Rapporter i åtgärdsfältet och sedan Prenumerationsövervakning på markeringsskärmen.

  4. The Tjänstsammanfattning rapporten visar antalet prenumerationer, den övergripande utvecklingen av prenumerationer och en kurva som visar hur lång tid det tar.

Historik över händelser som är kopplade till en profil history-of-events-linked-to-a-profile

Om du vill se en lista över tjänster som en kontakt har prenumererat på kan du läsa dess marknadsföringshistorik. Mer information finns i Integrerad kundprofil -avsnitt.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff