Ta bort prenumerationer med API:er mdeleting-subscriptions-api

Ta bort en serviceprenumeration för en viss profil deleting-service-subscription

Detta är en procedur i tre steg.

 1. Hämta prenumerations-URL:en för den önskade profilen.
 2. Utför en GET-förfrågan på prenumerations-URL:en.
 3. Utför en DELETE-begäran på den önskade tjänst-URL:en.

Om borttagningsbegäran lyckas är svarsstatusen 204 Inget innehåll.

Exempelbegäran

Nedan visas exempel på nyttolaster som visar hur du kan avbryta prenumerationen på en profil från en tjänst. Utför först en GET-förfrågan för att hämta profilen.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/<PKEY> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Den returnerar prenumerations-URL:en för profilen.

 {
  ...
  "postalAddress":...,
  "preferredLanguage": "none",
  "subscriptions": {
   "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/<PKEY>/subscriptions/"
  },
 }

Utför en GET-förfrågan på prenumerations-URL:en.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/<PKEY>/subscriptions \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Den returnerar en lista över prenumerationer för den valda profilen, med en URL för varje prenumerationstjänst.

...
"service": {
 "PKey": "<PKEY>",
 "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>",
 "label": "Sport Newsletter",
 "name": "SVC1",
 "title": "Sport Newsletter (SVC1)"
},
...

Utför en DELETE-begäran på den önskade tjänst-URL:en.

-X DELETE https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Ta bort en serviceprenumeration för en viss profil

Detta är en procedur i tre steg.

 1. Hämta önskad tjänst och prenumerations-URL.
 2. Gör en GET-förfrågan på prenumerations-URL:en för att hämta alla profilprenumerationer.
 3. Utför en DELETE-begäran på den önskade URL:en för profilprenumeration.

Om borttagningsbegäran lyckas är svarsstatusen 204 Inget innehåll.

Exempelbegäran

Hämta tjänstposten.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Den returnerar prenumerations-URL:en för tjänsten.

{
 ...
 "messageType": "email",
 "mode": "newsletter",
 "name": "SVC3",
 "subScenarioEventType": "subscriptionEvent",
 "subscriptions": {
  "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>/subscriptions/"
 },
 "targetResource": "profile",
 ...
},

Utför en GET-förfrågan på prenumerations-URL:en.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>/subscriptions \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Den returnerar en lista över prenumerationer för den valda tjänsten, med en URL (href) för varje profilprenumeration.

{
 "PKey": "<PKEY>",
 "created": "2019-03-26 08:58:04.764Z",
 "email": "",
 "expirationDate": "",
 "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>/subscriptions/<PKEY>",
 "metadata": "subscriptionRcp",
 "service": ...,
 "serviceName": "SVC3",
 "subscriber": ...,
 ...
}

Utför en DELETE-begäran på den önskade URL:en för profilprenumeration.

-X DELETE https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>/subscriptions/<PKEY> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff