Personalisera SMS-meddelanden personalizing-sms-messages

Principerna för anpassning av SMS-meddelanden är desamma som för e-post. Du måste däremot vara medveten om translittereringsalternativen eftersom de kan påverka kodningen och därmed antalet SMS-meddelanden som ska skickas. Mer information finns i avsnittet Translitterering och SMS-längd.

Här har vi ett exempel på ett SMS-meddelande som innehåller anpassningsfält som inte genererar samma antal utskick beroende på om translitterering har valts eller ej:

Hej, < FirstName > < LastName >, nya produkter finns nu. Kom och kolla in dem i butiken!

  • För en mottagare som heter "John Smith", eftersom den inte innehåller några specialtecken, väljer Adobe Campaign GSM-kodning som tillåter upp till 160 tecken per SMS-meddelande. Meddelandet kommer därför att skickas i en enda del.

  • För en mottagare med namnet "Raphaël Forêt" kan tecknen "ë" och "ê" inte kodas i GSM. Beroende på om transkribering har aktiverats eller inte kan Adobe Campaign välja mellan två beteenden:

    • Om translitterering är godkänt kommer "ë" och "ê" att ersättas med "e", vilket innebär att GSM-kodning kan användas och så att upp till 160 tecken kan användas i SMS:et. Det här meddelandet skickas som ett enda SMS-meddelande, men det kommer att ändras något.
    • Om transkriberingen inte är auktoriserad väljer Adobe Campaign att skicka meddelandet i binärt format (Unicode): alla tecken kommer därför att skickas som sådana. Eftersom SMS-meddelandena i Unicode är begränsade till 70 tecken måste Adobe Campaign skicka meddelandet i två delar.
NOTE
Algoritmen som automatiskt väljer den bästa kodningen körs oberoende för varje meddelande, från fall till fall. Därför skickas endast de anpassade meddelanden som kräver Unicode-kodning i Unicode. Alla andra kommer att använda GSM-kodning.

SMS-avsändare sms-sender

IMPORTANT
Kontrollera lagstiftningen i ditt land gällande ändring av avsändaradressen. Du bör också höra med din SMS-tjänstleverantör om de erbjuder en sådan funktion.

Med det här From alternativet kan du anpassa namnet på SMS-meddelandets avsändare med en teckensträng. Det namnet visas som avsändarnamn för SMS-meddelandet på mottagarens mobiltelefon.

Om fältet är tomt är det källnumret som anges i det externa kontot som används. Om inget källnummer anges används den korta koden. Det externa kontot som är specifikt för SMS-leveranser visas i avsnittet Definiera en SMS-dirigering .

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff