Konfigurera integrering av Campaign och Analytics configure-campaign-analytics-integration

Tack vare den här integreringen kan du dela nyckeltal som indikator direkt från Adobe Campaign till Adobe Analytics Standard eller Premium.

För att starta integreringen mellan Adobe Campaign Standard och Adobe Analytics måste du först konfigurera det externa konto som är länkat till Adobe Analytics.

Externa konton och tekniska arbetsflöden kan bara hanteras av plattformens funktionsadministratör.

  1. På den avancerade menyn via Adobe Campaign logotyp väljer du Administration > Application settings > External accounts.

  2. Välj Share KPIs with Adobe Analytics externt konto.

  3. Ange Web services user name och Web services share secret i Connection fält.

    Dessa parametrar finns i Analytics genom att välja Admin > Company settings > Web services.

  4. Klicka på knappen Refresh report suites.

  5. Välj i dialogrutan Analytics default report suite listruta för den Adobe Analytics-rapportsserie som du vill berika med Adobe Campaign-data.

    Ditt externa konto är nu klart och länkat med Adobe Analytics. Du kan när som helst inaktivera den genom att kontrollera Enabled box.

The Share KPIs with Adobe Analytics det tekniska arbetsflödet startas nu automatiskt och kan visas från den avancerade menyn genom att välja Administration > Application settings > Workflow. Det här tekniska arbetsflödet kan behålla upp till sex månaders gamla utsändningar. Observera att det här arbetsflödet är inkrementellt och kommer att överföra data från föregående dag.

Dina data finns nu i Adobe Analytics.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff