Tillgänglighet i Adobe Campaign Standard accessibility-acs

Läs mer om tillgänglighetsstöd i Adobe Campaign Standard Workspace.

Med tillgänglighet avses att göra produkter användbara för personer med funktionshinder såsom syn-, hörsel-, kognitiv-, motor- eller andra funktionshinder. Exempel på tillgänglighetsfunktioner för programvaror inkluderar semantiskt strukturerat innehåll, skärmläsarstöd, textmotsvarigheter för grafik, kortkommandon och så vidare.

Adobe Campaign Standard erbjuder funktioner som gör det enklare att använda såsom kontrast, etiketter, strukturerat innehåll, tangentbordsnavigering och sammanhangsbaserad hjälp.

Tillgänglighetsfunktioner accessibility-features

Kontrast och färg contrast

Vi strävar efter att användargränssnittet i Adobe Campaign Standard ska erbjuda tillräckligt med kontrast i programmet för att garantera en lättillgänglig visningsupplevelse för användare med nedsatt syn eller möjlighet att se färger.

  • Stor text och stora rubriker har förbättrats så att kontrastförhållandet på 3:1 uppfylls.

  • Hjälpinnehåll och brödtext i programmet har uppdaterats för att uppnå ett kontrastförhållande på 4,5:1.

  • Ikonerna för paus och avbryt i arbetsflöden har uppdaterats för att förbättra kontrasten mellan färger i bakgrunden och i förgrunden.

  • Färg, form och plats är inte de enda metoder som används för att förmedla information eller hierarki i programmet.

Användargränssnitt user-interface

Användargränssnittet i Adobe Campaign Standard gör det enklare för alla användare att interagera med materialet genom att lägga till alternativa texter till visuella element och genom att använda semantisk struktur för att förmedla information både visuellt och programmatiskt.

  • När användaren lämnar ett obligatoriskt ID-fält tomt visar en bild visuellt vilket fält som har felet med felmeddelandetext och samma information skickas programmatiskt till användare med hjälpmedelstekniker såsom skärmläsare.

  • Innehåll som visas vid hovring eller fokus kan stängas av om användaren så väljer och döljer inte annat innehåll.

  • Alternativa texter för bilder och tillgänglighetsnamn för knappar har lagts till och kan läsas högt med hjälpmedelsteknik i stället för att endast förlita sig på visuella indikeringsfunktioner för att identifiera element.

Sammanhangsberoende hjälp contextual-help

Den sammanhangsberoende hjälpen kan hjälpa dig att förstå de olika begärda fälten och funktionerna bättre. Den vägleder dig också genom produktdokumentationen för att lära dig mer om den valda funktionen.

När du utformar ett e-postmeddelande kan du komma åt ett verktygstips som innehåller beskrivningar och länkar till produktdokumentationen.

Stöd för hjälpmedelstekniker screen-magnifiers

Vi strävar efter att göra programmet Adobe Campaign Standard så användbart som möjligt med hjälp av olika hjälpmedelstekniker, inklusive men inte begränsat till, modifierade tangentbord, skärmförstoringsprogram, skärmläsare, röstigenkänningsprogram och andra hjälpmedel.

Arbeta på önskat språk languages

Adobe Campaign Standard finns på olika språk: engelska, franska och tyska.

Observera att språket konfigureras vid installationen och inte kan ändras efteråt.

Kortkommandon shortcuts

Startsida homepage-shortcuts

Åtgärd
Genväg
Navigera genom de olika elementen i användargränssnittet
Tabb
Aktivera det markerade objektet
Enter eller mellanslagstangenten

E-postdesigner email-designer-shortcuts

Åtgärd
Windows-genväg
Genväg för macOS
Ångra
Ctrl + Z
Kommando + Z
Göra om
Ctrl + Y
Skift + Kommando + Z

Dynamiska rapporter report-shortcuts

Åtgärd
Windows-genväg
Genväg för macOS
Öppna ett projekt
Ctrl + O
Kommando + O
Spara
Ctrl + S
Kommando + S
Spara som
Skift + Ctrl + S
Skift + Kommando + S
Uppdatera projekt
Alt + R
Kommando + R
Hämta CSV-fil
Skift + Ctrl + V
Skift + Kommando + V
Skriv ut
Alt + P
Kommando + P
Ångra
Ctrl + Z
Kommando + Z
Göra om
Ctrl + Y
Skift + Kommando + Z
Ny tom panel
Alt + B
Option + B
Ny frihandsfigur
Alt + A
Option + A
Ny frihandstabell
Alt + 1
Option + 1
Ny rad
Alt + 2
Option + 2
Nytt fält
Alt + 3
Option + 3
Skicka rapport nu
Alt + S
Option + S
Skicka rapport enligt schema
Skift + Alt + S
Skift + Option + S
Schemalagda rapporter
Skift + Alt + L

Vidare läsning further-reading

Vi strävar efter att Adobe Campaign Standard ska tillhandahålla en allt större grad av tillgänglighet som gör produkten enkel att använda för alla.

Vi rekommenderar att du använder Adobes formulär för feedback gällande tillgänglighet för att skicka in förslag på förbättring och problem med tillgänglighet som du stöter på.

Du kan även läsa Versionsinformation om Adobe Campaign Standard för att följa de senaste förbättringarna och funktionerna.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff