Testa e-postmeddelanden med målprofiler testing-message-profiles

Översikt overview

Ytterligare till testprofilerkan du testa ett e-postmeddelande genom att placera dig själv i positionen för en av målprofilerna. På så sätt kan du få en exakt representation av meddelandet som profilen kommer att få (anpassade fält, dynamisk och personlig information, inklusive ytterligare data från arbetsflöden…).

IMPORTANT
Med den här funktionen kan du skicka en profils personuppgifter till externa e-postadresser. Kom ihåg att när du kör förfrågningar om användaruppgifter (GDPR och CCPA) i Campaign Standard VERKSTÄLLS INTE den förfrågan externt.

De huvudsakliga stegen är följande:

 1. Konfigurera meddelandet och starta sedan Förberedelse fas.

 2. Markera en eller flera profiler bland de profiler som meddelandet riktar sig till.

 3. Associera med varje profil a ersättningsadress till vilka korrektur ska skickas.

 4. (valfritt) Definiera en prefix som ska läggas till på ämnesraden för korrektur.

 5. Förhandsgranska i e-postdesignern hur meddelandet visas för profilerna.

 6. Skicka korrektur.

  note important
  IMPORTANT
  Korrektur bearbetas av Campaign Standard som standardleveranser. Om du skickar korrektur med hjälp av profilersättning läggs poster till i leverans- och spårningsloggarna för de valda profilerna.

Upptäck den här funktionen i en video

Välja profiler och ersättningsadresser selecting-profiles

Om du vill använda målprofiler för testning måste du först markera dem och sedan definiera ersättningsadresserna som ska ta emot korrekturen. För att göra detta kan du antingen välj specifika profiler bland målprofilerna, eller importera profiler från en befintlig målgrupp.

NOTE
Du kan välja högst 100 profiler för testning.

Markera enskilda profiler selecting-individual-profiles

 1. Kontrollera att meddelandets förberedelse fungerar och klicka sedan på knappen Audience -block.

 2. I Profile substitutions klickar du på Create element för att välja de profiler som ska användas för testning.

 3. Klicka på knappen för profilval för att visa listan över profiler som meddelandet riktar sig till.

 4. Välj den profil som ska användas för testning och ange sedan i dialogrutan Address välj en ersättningsadress och klicka sedan på Confirm. Alla korrektur för profilen skickas till den här e-postadressen i stället för till den som definierats i databasen för den här profilen.

  Om du vill lägga till ett specifikt prefix till korrekturens ämnesrad fyller du i Subject line prefix fält.

  note note
  NOTE
  Ämnesradens prefix kan innehålla upp till 500 tecken.

  Prefixet visas enligt nedan:

 5. Profilen läggs till i listan, med tillhörande ersättningsadress och prefix. Upprepa stegen ovan för alla profiler som du vill använda för testning och klicka sedan på Confirm.

  Om du vill skicka ett korrektur till flera ersättningsadresser för samma profil måste du lägga till profilen så många gånger som behövs.

  I exemplet nedan skickas korrekturet baserat på profilen Sven Svensson till två olika ersättningsadresser:

 6. När du har definierat alla profiler och ersättningsadresser kan du testa meddelandet genom att skicka ett korrektur. Klicka på Test och välj sedan den testtyp som ska utföras.

  Observera att om ingen testprofil har lagts till i meddelandemålet, kommer Email rendering och Proof + Email rendering är inte tillgängliga. Mer information om hur du skickar korrektur finns i det här avsnittet.

IMPORTANT
Om du ändrar något i meddelandet måste du starta meddelandeförberedelsen igen. I annat fall återspeglas inte ändringarna i korrekturet.

Importera profiler från en målgrupp importing-from-audience

Med Campaign Standard kan du importera en hel grupp profiler som du kan använda för testning. På så sätt kan du till exempel skicka en hel uppsättning meddelanden till en unik e-postadress med olika profiler som mål.

Om målgruppen redan är konfigurerad med adresskolumnerna och prefixkolumnerna kan du dessutom importera informationen i Profile substitutions -fliken. Ett exempel på publikimport med ersättningsadresser finns i det här avsnittet.

NOTE
När du importerar en målgrupp markeras bara de profiler som motsvarar meddelandemålet och läggs till i Profile substitutions -fliken.

Så här importerar du profiler som ska användas för testning från en målgrupp:

 1. Kontrollera att meddelandets förberedelse har slutförts på meddelandekontrollpanelen och klicka sedan på Audience -block.

 2. På fliken Profile substitutions klickar du på Import from an audience.

 3. Välj den målgrupp som ska användas och ange sedan ersättningsadressen och det prefix som ska användas för korrekturet som skickas till målgruppen.

  note note
  NOTE
  Ämnesradens prefix kan innehålla upp till 500 tecken.

  Om ersättningsadresserna och/eller prefixen som ska användas redan har definierats i målgruppen väljer du From Audience anger du den kolumn som ska användas för att hämta informationen.

 4. Klicka på knappen Import. Profilerna från målgruppen som motsvarar meddelandemålet läggs till i Profile substitution samt tillhörande ersättningsadresser och prefix.

NOTE
Om du importerar samma målgrupp en gång till, med olika ersättningsadresser och/eller prefix, läggs profilerna till i listan utöver de som fanns vid den tidigare importen.

Förhandsgranska meddelandet med målprofiler

NOTE
Förhandsgranskning är endast tillgängligt med e-postdesignern.

Om du vill kunna förhandsgranska meddelanden med målprofiler måste du se till att du har lagt till de här profilerna i Profile substitution lista (se Definiera profiler och ersättningsadresser).

Om du vill använda anpassningsfält i meddelandet måste de läggas till före starta förberedelsen av meddelandet. I annat fall tas de inte med i förhandsgranskningen. Därför måste du starta meddelandeförberedelsen igen om några ändringar görs i personaliseringsfälten.

Så här förhandsgranskar du meddelanden med hjälp av profilersättning:

 1. Klicka på ögonblicksbilden av innehållet i meddelandekontrollpanelen för att öppna meddelandet i e-postdesignern.

 2. Välj Preview tabbtangenten och klicka sedan på Change profile.

 3. Klicka på Profile Substitution om du vill visa ersättningsprofiler som har lagts till för testning.

  Markera de profiler som du vill använda för förhandsgranskning och klicka sedan på Select.

 4. En förhandsgranskning av meddelandet visas. Använd pilarna för att navigera mellan de valda profilerna.

Användningsfall use-case

I det här fallet vill vi skicka ett personligt nyhetsbrev via e-post till en uppsättning specifika profiler. Innan vi skickar nyhetsbrevet vill vi förhandsgranska det med några av målprofilerna och skicka korrektur till interna e-postadresser som är definierade i en extern fil.

De viktigaste stegen för detta är följande:

 1. Skapa målgruppen som ska användas för testning.
 2. Bygg ett arbetsflöde för målprofiler och skicka nyhetsbrevet.
 3. Konfigurera meddelandets profilersättningar.
 4. Förhandsgranska meddelandet med målprofiler.
 5. Skicka korrektur

Steg 1: Skapa målgruppen som ska användas för testning

 1. Förbered filen som ska importeras för att skapa målgruppen. I det här fallet bör den innehålla den ersättningsadress som ska användas för korrekturet och ett prefix som ska läggas till i korrekturets ämnesrad.

  I det här exemplet får e-postadressen"oliver.vaughan@internal.com" ett bevis på meddelandet som riktar sig till profilen med e-postadressen"john.doe@mail.com". JD-prefixet läggs till i korrekturets ämnesrad.

 2. Bygg arbetsflödet för att skapa en målgrupp utifrån filen. Lägg till och konfigurera aktiviteterna nedan för att göra detta:

  • Load file aktivitet: Importerar CSV-filen (mer information om den här aktiviteten finns i det här avsnittet).
  • Reconciliation aktivitet: Länkar information från filen till information från databasen. I det här exemplet använder du profilens e-postadress som avstämningsfält (mer information om den här aktiviteten finns i det här avsnittet).
  • Save audience aktivitet: Skapar en målgrupp baserat på den importerade filen (mer information om den här aktiviteten finns i det här avsnittet).

 3. Kör arbetsflödet och gå sedan till Audiences för att kontrollera att målgruppen har skapats med önskad information.

  I det här exemplet består publiken av tre profiler. Var och en av dem är länkad till en e-postadress som ersätter korrekturet, med ett prefix som ska användas på korrekturets ämnesrad.

Steg 2: Bygg ett arbetsflöde för målprofiler och skicka nyhetsbrevet

 1. Lägg till Query och Email delivery -aktiviteter, konfigurera dem sedan efter dina behov (se Fråga och E-postleverans -avsnitt).

 2. Kör arbetsflödet och kontrollera att meddelandeförberedelsen lyckas.

Steg 3: Konfigurera fliken Profilersättning för meddelandet

 1. Öppna Email delivery aktivitet. Klicka på knappen Audience -block.

 2. Välj Profile substitutions tabbtangenten och klicka sedan på Import from an audience.

 3. I Audience väljer du den målgrupp som skapas från filen.

 4. Definiera ersättningsadressen och ämnesradsprefixet som ska användas när korrektur skickas.

  Om du vill göra det väljer du From audience markerar du sedan kolumnen för den målgrupp som innehåller informationen.

 5. Klicka på knappen Import. Profiler från målgruppen läggs till i listan, med tillhörande ersättningsadresser och ämnesradprefix.

  note note
  NOTE
  I vårt fall är alla profiler från publiken riktade till Query aktivitet. Om en av dessa profiler inte ingick i meddelandemålet läggs den inte till i listan.

Steg 4: Förhandsgranska meddelandet med målprofiler

 1. Klicka på ögonblicksbilden av innehållet i meddelandekontrollpanelen för att öppna meddelandet i e-postdesignern.

 2. Välj Preview tabbtangenten och klicka sedan på Change profile.

 3. Klicka på Profile Substitution om du vill visa ersättningsprofiler som har lagts till tidigare.

  Markera de profiler som du vill använda för förhandsgranskning och klicka sedan på Select.

 4. En förhandsgranskning av meddelandet visas. Använd pilarna för att navigera mellan de valda profilerna.

Steg 5: Skicka korrektur

 1. Klicka på knappen Test och sedan bekräfta.

 2. Korrektur skickas enligt inställningarna i Profile substitutions -fliken.

Självstudievideo video

I den här videon visas hur du kan testa dina e-postmeddelanden med hjälp av profilersättning.

Det finns fler videor med Campaign Standard om hur man gör här.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff