Spårningsindikatorer tracking-indicators

The Tracking indicators rapporten innehåller nyckelindikatorer för spårning av beteenden efter att e-postmeddelanden har tagits emot.

NOTE
För att få åtkomst till dessa data måste spårning vara aktiverat när en leverans förbereds.

The Tracking indicators tabell och De fem vanligaste leveranserna diagrammet innehåller tillgängliga data för e-postspårning, till exempel:

  • Delivered: Antal meddelanden som har skickats. Fel som uppstår (studsar) beaktas. Men klagomål (skräppostdeklarationer) och meddelanden som"frånvaromeddelanden" beaktas inte.
  • Öppna: Antal gånger ett meddelande öppnades i en leverans.
  • Klicka: Antal gånger som innehållet klickades i en leverans.
  • Avbeställ: Antal klick på prenumerationslänken.
  • Spam: Antalet mottagare som har deklarerat ett e-postmeddelande som skräppost.
  • Spegelsida: Antalet klick på länken för spegelsidan.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff