Om push-meddelanden about-push-notifications

CAUTION
Implementering av push-meddelanden måste utföras av expertanvändare. Kontakta din kontoansvarige hos Adobe, eller respektive servicepartner om du behöver hjälp. Push-meddelanden är en valfri funktion. Kontrollera licensavtalet och kontakta eran kontoansvarige om du vill aktivera det.

Med Adobe Campaign så kan du skicka personaliserade och segmenterade push-meddelanden till mobilenheter med iOS eller Android.

Dessa meddelanden tas emot i mobilappar som du har skapat i Adobe Campaign genom att använda Experience Platform SDK. Mer information finns i Konfigurera ett mobilprogram med SDK:er för Adobe Experience Platform.

I Adobe Campaign lagras data för mobilprofilattribut som skickas från mobila enheter i resursen Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp), vilket gör att du kan definiera de data som du vill samla in från programprenumeranterna.

Resursen måste utökas för att samla in data som du tänker skicka från den mobila enheten till Adobe Campaign. Om du vill göra det går du till den här sidan för detaljerade steg.

Det finns två typer av push-meddelanden i Adobe Campaign:

 • Typ Alert/Message/Badge-meddelanden gör att du kan skicka standardtextbaserade meddelanden med ytterligare innehåll (ljud, emblem, länk etc.) detta kan du definiera i Advanced options-avsnittet.

  Med den här meddelandetypen kan du lägga till en rubrik och ett meddelande där du kan använda personaliserade fält. Om du vill anpassa meddelandet måste du markera mall Send push on profiles.

 • Typ Silent push-meddelanden används för att i tysthet meddela programmet utan att något meddelande eller innehåll visas för slutanvändaren. Ett typiskt användningsfall för den här typen av meddelanden är att göra programmet medvetet om att det finns innehåll på servern som ska hämtas.

Vissa specifika konfigurationer kan konfigureras för att definiera beteendet av ett meddelande. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

NOTE
Lagar om integritet skiljer sig mellan olika länder. I vissa länder måste du informera användarna om vilka typer av data som samlas in av mobilappen. Kontrollera lagstiftningen för mobilappar i ditt land. Kontrollera att push-meddelanden som skickas till mobilappen uppfyller de krav och villkor som anges av Apple (Apple Push Notification Service) och Google (Google Cloud Messaging eller Firebase Cloud Messaging).

Relaterat innehåll:

Förhandskrav prerequisites

NOTE
Om du vill använda funktionen för push-meddelanden från Campaign måste du tillhandahålla ett giltigt push-certifikat i .pem-format utan lösenord.
Om du har ett giltigt p12-certifikat kan du enkelt konvertera det till en .pem-fil med hjälp av onlineresurser.

Innan du skickar ett push-meddelanden bör du:

 1. Kontrollera att du har åtkomst till kanalen Push notification i Adobe Campaign. Om du inte har tillgång till de här kanalerna kontaktar du kontoteamet.

 2. Kontrollera att din användare har de behörigheter som krävs i Adobe Campaign Standard och taggar i Adobe Experience Platform.

 3. Skapa en mobil egenskap i användargränssnittet för datainsamling. Mer information finns i Konfigurera en mobil egenskap.

 4. I användargränssnittet för datainsamling installerar du Adobe Campaign Standard tillägg.

 5. Konfigurera den mobila egenskap som du skapade i användargränssnittet för datainsamling i Adobe Campaign Standard. Mer information finns i Konfigurera ditt taggprogram i Adobe Campaign.

 6. Lägg till den kanalspecifika konfigurationen i installationen av mobilprogrammet. Mer information finns i Kanalspecifik programkonfiguration i Adobe Campaign.

 7. Mer information om hur du hanterar implementering av ärenden för mobilanvändning finns i detaljerade instruktioner om tillägg, taggregler och SDK-implementering i Mobil användning som stöds i Adobe Campaign Standard med Adobe Experience Platform SDK.

Vanliga frågor om push-meddelanden push-faq

Vad skulle vara användbara resursrekommendationer om du vill veta mer om Push-kanalen? resource-push

Läs resurserna nedan:

Vad måste jag göra för att få en push-token i Campaign? push-token-acquisition

Se till att provisioneringsteamet har slutfört etableringen av push-kanalen i Adobe Campaign Standard. Implementera setPushIdentifier API från SDK. Se denna sida för mer information om detta.

När jag har Push-token och ECID i Campaign, vad mer behöver jag skicka ett push-meddelande? sending-push

Kunder måste ange ett giltigt push-certifikat i .pem-format för att kunna skicka ett push-meddelande. Du behöver inget lösenord för det här certifikatet.

Vad händer om jag har ett P12-certifikat istället för ett .pem-certifikat? certificates

Du kan konvertera ett P12-certifikat till ett .pem-certifikat genom att köra kommandot nedan i terminalen. Det finns flera onlineresurser tillgängliga för konverteringsinstruktioner.

openssl pkcs12 -in pushcert.p12 -out pushcert.pem -nodes -clcerts

Hur vet jag om certifikatöverföringen lyckas? certificate-upload

Följande meddelande visas.

Kan jag överföra både Production- och Sandbox-certifikat samtidigt för iOS App (N/A för Android)? prod-sandbox-certificate

Nej, program fungerar i antingen sandlådan eller produktionsläget och kan inte ändras till det andra (dvs. sandlådan till produktionsappen) när de har konfigurerats. Vi rekommenderar att du testar din app i sandlådeläge först och sedan övergår till produktionsläge.

Om du vill byta till produktionsläge måste du skapa ett annat program. Se även till att inte markera kryssrutan för sandlådan och att överföra ett produktionscertifikat.

Kan jag överföra både iOS- och Android-uppgifter samtidigt? ios-android-credentials

Ja, Campaign har stöd för båda plattformarna samtidigt och gör att du kan överföra autentiseringsuppgifter för båda plattformarna.

Jag har överfört push-certifikat, men inga push-meddelanden skickas. push-certificates-upload

Kontrollera att dina push-certifikat är giltiga genom att testa dem här.

Jag kan skicka push-meddelanden från pushtry.com, men inte via Campaign. push-not-sending

Kontrollera att du följer instruktionerna för push-nyttolast som anges här.

Observera att för Android har Campaign bara stöd för datanyttolast, inte meddelandenyttolast

Jag har konfigurerat en app i administrationsdelen av Adobe Campaign Standard, men mobilappen är inte tillgänglig i leveransegenskaperna. mobile-app-unavailable

Ett program måste ha ett giltigt push-certifikat överfört innan det kan göras tillgängligt i leveransegenskaperna.

Jag har testat alla instruktioner på den här sidan och ändå kan jag inte skicka Push från Campaign. push-troubleshoot

Vänligen öppna en kundtjänstbiljett.

Push-meddelanden levereras från Campaign men mediefilen visas inte. media-file-unavailable

Mobilappsutvecklare måste hantera stödet för mediefiler i appen. Ibland kan nätverkets bandbredd även förhindra att en mediefil återges. Se detta page för ytterligare pekare.

Vad måste jag göra för att aktivera push-rapportering i Campaign? push-reporting-enable

Följ stegen nedan:

 • Konfigurera ett återanslående. Instruktioner finns här.
 • Implementera trackAction API från Mobile Core. Se detta page för mer information.

Mer detaljerade instruktioner finns i detta page.

Vilka rapporter finns för Push-kanalen? push-report-available

Det finns en färdig rapport i Adobe Campaign för Push-kanalen. Se detta dokumentation.

Se det här page för att förstå hur varje push-mätvärde beräknas.

Ja, deplinks stöds i push-meddelanden. Deeplinks ska innehålla:

 • Språk som anger att leveransspårning måste inaktiveras för att länkarna ska fungera.
 • Appsflyer with Branch as partners that can do the deplink tracking. Mer information om integrationen mellan grenar och Adobe Campaign Standard finns i page.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff