Kom igång med mobila kanaler mobile-guide

{width="60px"}

Lär dig hur du konfigurerar ditt mobilprogram för push-meddelanden
Klicka här

{width="60px"}

Lär dig konfigurera ditt mobilprogram för meddelanden i appen
Klicka här

{width="60px"}

Läs mer om hur du skapar push-meddelanden
Klicka här

{width="60px"}

Lär dig hur du skapar meddelanden i programmet
Klicka här

Om mobilleverans about-mobile

Med Adobe Campaign kan ni skapa och skicka personaliserade meddelanden i olika kanaler och mäta hur effektiva de är genom dedikerade rapporter.

Med Adobe Campaign Standard kan ni skicka mobilleveranser via tre olika kanaler:

  • SMS, presenteras i avsnittet Om SMS-meddelanden.
  • Push-meddelanden, som visas i avsnittet Om push-meddelanden.
  • Meddelanden i appen som presenteras i avsnittet Om meddelanden i appen.

Konfigurera ditt mobilprogram för push-meddelanden configuration-push

Konfigurera ett mobilprogram med Adobe Experience Platform SDK

Om du vill skicka meddelanden i appen och push-meddelanden måste dina mobilprogram konfigureras i Adobe Campaign med hjälp av Adobe Experience Platform SDK:er.
Klicka här för mer information.

Förstå Campaign Standardens nyttolaststruktur för push-meddelanden

Läs mer om strukturen för den nyttolast som tas emot i mobilprogram när ett push-meddelande skickas till en app från Adobe Campaign Standard.
Klicka här för mer information.

Implementera lokal meddelandespårning

Lär dig här hur du säkerställer att lokal meddelandespårning har implementerats korrekt.
Klicka här för mer information.

Implementera push-spårning

Lär dig hur du kontrollerar att spårning av push-meddelanden har implementerats korrekt på iOS och Android.
Klicka här för mer information.

Konfigurera ett mobilprogram för meddelanden i appen configuring-mobile-app

Konfigurera ett mobilprogram med Adobe Experience Platform SDK

Om du vill skicka meddelanden i appen och push-meddelanden måste dina mobilprogram konfigureras i Adobe Campaign med hjälp av Adobe Experience Platform SDK:er.
Klicka här för mer information.

Mobil användning som stöds med Adobe Experience Platform SDK

Läs mer om användningen av mobiler i Adobe Campaign Standard med Adobe Experience Platform SDK:er.
Klicka här för mer information.

Konfigurera taggningsregler för att stödja användningsfall i Adobe Campaign Standard

Klicka här för att börja skapa dataelement och regler i användargränssnittet för datainsamling för att skicka PII och andra data från mobilprogram till Adobe Campaign Standard.

Implementera lokal meddelandespårning

Lär dig här hur du säkerställer att lokal meddelandespårning har implementerats korrekt.
Klicka här för mer information.

Skapa ett push-meddelande create-push

Förbereda och skicka ett push-meddelande

Läs här hur du förbereder ditt push-meddelande och hur du skickar det till målgruppen.

Anpassa ett push-meddelande

I Adobe Campaign kan du finjustera leveransen genom att ha tillgång till en uppsättning alternativ när du utformar ett push-meddelande.
Klicka här för mer information.

Skapa ett flerspråkigt push-meddelande

Anpassa innehållet i push-meddelanden genom att skicka meddelanden baserat på de språk och regioner användarna föredrar.
Klicka här för mer information.

Visa en bild från ett push-meddelande från Adobe Campaign Standard

Läs här hur du visar en bild från ett push-meddelande från Adobe Campaign på en iOS-enhet.

Skapa ett meddelande i appen create-inapp

Förbereda och skicka ett meddelande i appen

Läs här hur ni förbereder era meddelanden i appen och hur ni skickar dem till er målgrupp.

Anpassa meddelanden i appen

Om du vill finjustera leveransen kan du använda Adobe Campaign till att få tillgång till en uppsättning avancerade alternativ när du utformar en app.
Klicka här för mer information.

Anpassa en lokal meddelandetyp

Lokala meddelanden kan bara aktiveras av ett program vid en viss tidpunkt och beroende på en händelse.
Klicka här för mer information.

Rapport i appen

Rapporten i appen innehåller information om leveranser i appen.
Klicka här för mer information.

Skapa SMS-meddelanden create-sms

Skapa ett SMS-meddelande

Att skapa en SMS-leverans påminner mycket om hur man skapar ett vanligt e-postmeddelande.
Stegen detaljerad här beskriver konfigurationen som är specifik för den här kanalen.

Anpassa ett SMS

För att finjustera leveransen kan du med Adobe Campaign få tillgång till en uppsättning avancerade alternativ när du utformar ett SMS-meddelande.
Klicka här för mer information.

Hantera inkommande SMS

När en profil svarar på ett SMS-meddelande som skickades via Campaign kan du konfigurera meddelanden som automatiskt skickas tillbaka till dem samt åtgärden som ska utföras.Anpassa en lokal meddelandetyp
Klicka här för mer information.

SMS-rapport

SMS-rapporten innehåller information om SMS-leveranser, som levererade och avhoppsfrekvenser.
Klicka här för mer information.

Felsökning för mobiler mobile-troubleshooting

Följande sidor hjälper dig att lösa de vanligaste problemen som kan uppstå när du använder mobilleverans i Adobe Campaign Standard.

Vanliga frågor om push-meddelanden

Klicka här för mer information.

Vanliga frågor och svar om synkronisering i Adobe Launch

Klicka här för mer information.

Vanliga frågor i appen

Klicka här för mer information.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff