Vanliga frågor och svar om taggar i Adobe Experience Platform-synkronisering syncwithlaunch-faq

Du kan importera taggens mobila egenskaper till Adobe Campaign Standard via Sync with Launch dedikerat tekniskt arbetsflöde. Mer information finns i page

I avsnittet nedan visas vanliga frågor om synkroniseringen.

Jag skapade en taggegenskap (som inte är administratör för organisationsenhet ALL). Mitt program är i tillståndet Ready to Configure i Adobe Campaign, men jag kan inte öppna/konfigurera det. configuring-property

Det är bara administratören av organisationsenheten ALL som kan konfigurera mobilprogram i Adobe Campaign Standard. När programmet har konfigurerats kan endast användare i den tilldelade organisationsenheten redigera det. Mer information om organisationsenhet finns i page.

Jag kan inte redigera ett konfigurerat mobilprogram i Adobe Campaign Standard och mobilprogram är i skrivläge. read-mode-mobile-app

Kontrollera organisationsenheten för mobilprogrammet i Access Authorization -avsnitt. Endast användare av den tilldelade organisationsenheten kan redigera det mobila programmet.

Mer information om organisationsenhet finns i page.

Jag är administratör med organisationsenheten ALL i Adobe Campaign Standard, men jag kan inte konfigurera mobilprogram. org-unit-mobile

En administratör med organisationsenheten inställd på ALL bör ha behörighet till alla taggegenskaper för att konfigurera mobilprogrammet.

Mer information om organisationsenhet finns i page.

Jag skapade en tagg för mobil, men min egenskap syns inte i Adobe Campaign Standard. visibility-mobile-property

 1. Kontrollera att Adobe Campaign Standard-tillägget är installerat i egenskapen mobile i användargränssnittet för datainsamling.

 2. Kontrollera att slutpunkterna för instansen är korrekt konfigurerade i tillägget.

 3. Kontrollera att Launch_URL_Campaign eller NmsServer_URL är korrekta.

 4. Kontrollera sedan att synkroniseringen är klar med syncWithLaunch tekniskt arbetsflöde.

Hur kontrollerar jag om synkroniseringen mellan Adobe Campaign och taggar i Adobe Experience Platform har slutförts? sync-campaign-launch

 1. I Adobe Campaign Standard väljer du Administration > Application Settings > Workflows.

 2. Öppna syncWithLaunch arbetsflöde.

 3. Kontrollera om arbetsflödet har avslutats utan fel.

 4. Kontrollera i loggarna att arbetsflödessynkroniseringen är aktiverad och slutförd.

Jag återställer nyckeln för ett konfigurerat tagg-mobilprogram. Hur konfigurerar du om nyckeln igen i användargränssnittet för datainsamling? configuring-pkey

 1. Öppna egenskapen mobile i användargränssnittet för datainsamling.

 2. Ange en ny URL i Adobe Campaign Standard-tillägget som PKey återställdes för.

 3. Spara den och låt arbetsflödet synkroniseras.

 4. När synkroniseringen är klar öppnar du egenskapen mobile i användargränssnittet för datainsamling.

 5. Ange rätt URL i det Adobe Campaign Standard-tillägg som PKey återställdes för.

 6. Spara den och låt arbetsflödessynkroniseringen köras igen.

 7. Endast då visas egenskapen i Ready to Configure i Adobe Campaign och kan nu konfigureras.

Jag vill konfigurera en mobil egenskap i Adobe Campaign. Måste jag vänta på att det tekniska arbetsflödet ska synkroniseras mellan taggar i Adobe Experience Platform och Adobe Campaign?

Du kan köra arbetsflödet direkt:

 1. I Adobe Campaign Standard väljer du Administration > Application Settings > Workflows.

 2. Öppna syncWithLaunch arbetsflöde.

 3. Klicka på Scheduler aktivitet och välj Immediate execution.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff