Skapa ett flerspråkigt e-postmeddelande med Adobe Experience Manager-integreringen creating-multilingual-email-aem

I det här dokumentet får du lära dig hur du skapar flerspråkiga e-postmeddelanden med Adobe Experience Manager innehåll och språkkopior.

Förutsättningarna är:

 • Åtkomst till en AEM som konfigurerats för integreringen.
 • Åtkomst till en Adobe Campaign-instans som konfigurerats för integreringen.
 • En flerspråkig e-postmall från Adobe Campaign har konfigurerats för att ta emot AEM.

Skapa nytt e-postinnehåll i Adobe Experience Manager creating-email-content-aem

 1. På Adobe Experience Manager hemsida väljer du Site.

 2. Välj i vilken mapp du vill skapa sidan och klicka Create sedan Page. Här skapar vi en sida i mappen en_us som blir vårt standardspråk.

 3. Välj Adobe Campaign Email (ACS) mall.

 4. Fyll i egenskaperna för e-postmeddelandet och klicka Create.

 5. Öppna ditt nya e-postinnehåll och anpassa det efter behov. Se denna sida för mer information om detta.

 6. Från Workflow väljer du Approve for Adobe Campaign valideringsarbetsflöde. Du kan inte skicka e-postmeddelanden i Adobe Campaign om det innehåller ett innehåll som inte har godkänts.

 7. Klicka Complete sedan Newsletter review från Complete work item -fönstret.

 8. Klicka Complete sedan Newsletter approval. När parametrarna för innehåll och sändning har definierats kan du godkänna, förbereda och skicka e-postmeddelandet i Adobe Campaign Standard.

Skapa språkkopior creating-language-copies

När du har utformat ditt e-postinnehåll måste du nu skapa språkkopior som ska synkroniseras med Adobe Campaign Standard som varianter.

 1. Välj en sida som du skapat tidigare och klicka på Create sedan Language Copy.

 2. Välj det e-postinnehåll du skapat tidigare och som ska översättas på de valda språken. Klicka sedan på Next.

 3. I Target language(s) nedrullningsbar meny, välj på vilket språk innehållet ska översättas och klicka sedan Next.

 4. Klicka på Create.

Dina språkkopior har skapats. Nu kan du redigera innehållet beroende på vilket språk du väljer.

CAUTION
Alla språkversioner måste godkännas via Approve for Adobe Campaign valideringsarbetsflöde. Du kan inte skicka e-postmeddelanden i Adobe Campaign om det innehåller ett innehåll som inte har godkänts.

Skapa flerspråkigt innehåll i Adobe Campaign Standard multilingual-acs

 1. På Adobe Campaign Standard hemsida klickar du på Create an email.

 2. Välj en flerspråkig e-postmall från Adobe Campaign som är konfigurerad för att ta emot Adobe Experience Manager-innehåll. Mer information om hur du skapar en mall som är länkad till din Adobe Experience Manager-instans finns i page.

  note note
  NOTE
  I det här fallet måste du duplicera den inbyggda mallen Multilingual email (mailMultiLang) för att kunna skicka flerspråkig e-post.

 3. Fyll i Properties och Audience i mejlet och klicka Create.

 4. I Edit properties kontrollerar du att ditt Adobe Experience Manager-konto är korrekt inställt i Content nedrullningsbar meny.

 5. Klicka på Language copy creation.

 6. Markera det tidigare skapade Adobe Experience Manager-innehållet och klicka på Confirm. Adobe Experience Manager-innehållet som visas här är bara validerat innehåll och kan filtreras på deras Label och Path.

  note note
  NOTE
  Den valda språkkopian kommer att anges som standard, du kan ändra den senare i dialogrutan Content variant -block.

 7. Klicka Create variants för att länka ditt flerspråkiga innehåll. Adobe Campaign Standard länkar sedan automatiskt de andra språkkopiorna till det här innehållet. De varianter som skapas har samma etikett- och kodspråk som de som väljs i Adobe Experience Manager.

 8. Klicka på Content variant block för att ändra standardvarianten vid behov och klicka på Confirm.

 9. Om ditt innehåll eller dina varianter uppdateras i Adobe Experience Manager kan du synkronisera det direkt i Adobe Campaign Standard med Refresh AEM contents -knappen.

 10. Din e-post är nu klar att skickas. Mer information finns i page.

  note note
  NOTE
  Du kan inte skicka e-postmeddelanden i Adobe Campaign om det innehåller ett AEM som inte har godkänts.

Din målgrupp får ditt mejl beroende på Preferred languages i sina Profiles. Mer information om hur du redigerar profiler och önskade språk finns i detta page.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff