Locatie van nutsvoorzieningen location-of-utilities

Image Serving bevat drie hulpprogramma's.

De 64-bits versies bevinden zich in install_folder/bin64/.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49