sel sel

Selecteer object op pixellocatie.

sel= *x*, *y*[, *niveau*]

x,y
Locatiecoördinaten kiezen in pixels (int, int).
niveau
Groepsniveau (int).

Hiermee selecteert u de groep of het object op de pixelcoördinaten die zijn opgegeven door x, y en start een nieuw MSS. Als er geen selecteerbaar object is op de keuzesocatie of als de keuzesocatie niet geldig is, wordt de actie opgegeven door attribute::OnFailSel wordt genomen.

level Hiermee geeft u aan of u de buitenste groep wilt selecteren of een diepgaande lijn naar een geneste groep of object wilt doorlopen. Indien level niet is opgegeven, wordt de buitenste groep geselecteerd. Stel de waarde in op 1 om één groepsniveau onder de buitenste groep te selecteren. Stel dit in op een groot getal (bijvoorbeeld 99) om het binnenste selecteerbare object of de binnenste groep te selecteren.

Eigenschappen section-8f27e84d88734a62a5e398e0c9972bdc

Selectieopdracht; MSS-scheidingsteken. De objectselectie is blijvend totdat een ander object is geselecteerd. obj= of sel=.

x, y Moet binnen het bereik 0,0 (linkerbovenhoek van de afbeelding) liggen tot wid-1 hei-1 (onder, rechterhoek van de afbeelding), waarbij wid en hei Dit is de grootte van de niet-geschaalde weergave van het vignet.

Indien gespecificeerd, level moet 0 of groter zijn.

Standaard section-e13c705a3e76468894b4ec190ed8a893

Geen voor x, y. level Heeft als standaardwaarde 0.

Zie ook section-486842570b4e4bf895f6ccc172ebd8b2

obj= , wid=, hei=, kenmerk::DefaultPix, kenmerk::OnFailSel

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49