obj obj

Selecteer object op naam. Hiermee wordt de opgegeven groep vignetten op naam geselecteerd en wordt een nieuw MSS gestart.

obj= *name*

name
Groepsnaam of pad/naam.

Subgroepen of afzonderlijke objecten kunnen worden geselecteerd met een volledig gekwalificeerd groepspad (dat wil zeggen door de naam van de doelgroep of het doelobject op te geven, voorafgegaan door alle bovenliggende groepen, gescheiden door / (slashes).

Als er geen groep/object met de opgegeven naam wordt gevonden, wordt de handeling opgegeven in attribute::OnObjFail wordt genomen.

Eigenschappen section-9463b36e8ff74c81a70c7c2b58927430

Selectie, opdracht; MSS-scheidingsteken. De objectselectie is blijvend totdat een ander object is geselecteerd. obj= of sel=.

Paden en namen van groepen/objecten zijn niet hoofdlettergevoelig.

Standaard section-0c322850512c4896bb551856a549440e

De eerste groep in het vignet die renderbare objecten bevat, wordt automatisch geselecteerd wanneer een nieuw vignet wordt geopend.

Zie ook section-d9d2c92ef48548f48b9781e2a8a5fb5a

sel=, kenmerk::OnFailObj

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49