Cataloguskenmerken catalog-attributes

De volgende kenmerken worden herkend in cataloguskenmerkbestanden.

Catalogusbeheer
Beschrijving
CatalogFile
Pad of naam van het bijbehorende bestand met catalogusgegevens.
VignetteMapFile
Pad of naam van het bijbehorende bestand met vignettoewijzing.
IccProfileMapFile
Pad of naam van het gekoppelde ICC-profieltoewijzingsbestand.
MacroFile
Pad of naam van het bijbehorende macrodefinitiebestand.
RuleSetFile
Pad of naam van het bijbehorende bestand dat URL-regels voor voorbewerking definieert.
RootId
Catalogus-id.
RootPath
Hoofdpad voor alle brongegevensbestanden (vignetten, materialen en profielen).
TimeStamp
Standaardtijdstempel voor aanpassing.
Aanvraagkenmerken
Beschrijving
ShowOverlapObjs
Oorspronkelijke tonen/verbergen-status voor overlappende objecten.
AllowDirectUrls
Absoluut toestaan src= URL's.
RootUrl
URL van hoofdmap voor relatief src= URL's.
OnFailObj
Gedrag wanneer obj= mislukt.
OnFailSel
Gedrag wanneer sel= mislukt.
ErrorImage
Foutafbeelding of -sjabloon.
ErrorDetail
Foutbericht met details.
CacheValidationPolicy
Beleid voor validatie van servercache.
Verlopen
De standaardtime-to-live client-cache.
UseLastModified
Schakel Laatst gewijzigde HTTP-antwoordheaders in.
TrustedDomains
Webdomeinen die toegang hebben swf responafbeeldingen.
ClientAddressFilter
IP van de cli├źnt adresfilter.
Standaardmateriaalkenmerken
Beschrijving
RenderSettings
Geavanceerde standaardinstellingen voor renderen.
Resolutie
Standaardresolutie van structuur/decal.
Scherp
Standaardstructuur/decal sharpening.
Kenmerken van reactieafbeelding
Beschrijving
DefaultPix
Standaardgrootte voor antwoordafbeeldingen.
MaxPix
Groottebeperking voor antwoordafbeeldingen.
ResMode
De modus voor het berekenen van nieuwe pixels voor het schalen van de antwoordafbeelding.
Verscherpen
Standaardverscherping voor antwoordafbeeldingen.
Indeling
Standaardindeling voor antwoordafbeeldingen.
JpegQuality
Standaard JPEG-kwaliteit.
TiffEncoding
TIFF-coderingsindeling.
Kleurbeheerkenmerken
Beschrijving
IccProfileRgb
Standaardkleurprofiel voor RGB-uitvoer.
IccProfileCmyk
Standaard CMYK-uitvoerkleurprofiel.
IccProfileGray
Standaardkleurprofiel voor grijswaardenuitvoer.
IccProfileSrcCmyk
Standaard CMYK-invoerkleurprofiel.
IccProfileSrcGray
Standaardkleurprofiel voor grijswaardeninvoer.
IccProfileSrcRgb
Standaardkleurprofiel voor RGB-invoer.
IccRenderIntent
Standaardrendering intent.
IccBlackPointCompensation
Zwartpuntcompensatie in-/uitschakelen.
IccDither
Dithering voor kleurconversie in-/uitschakelen.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49