CacheValidationPolicy cachevalidationpolicy

Beleid voor validatie van servercache. Hiermee geeft u aan wanneer cachemaringangen op de server worden gevalideerd.

Bij validatie op basis van vervaldatum worden de bronmaterialen en vignetten periodiek gecontroleerd om te zien of ze zijn gewijzigd. Bij validatie op basis van een catalogus worden bronafbeeldingen alleen gecontroleerd na de catalog::TimeStamp waarde gewijzigd.

Validatie op basis van catalogi wordt aanbevolen wanneer zowel materiaal- als vignetcatalogi worden gebruikt. Validatie op basis van verlopen moet worden gebruikt wanneer in aanvragen voor het renderen van afbeeldingen rechtstreeks naar vignetten wordt verwezen.

Eigenschappen section-46e13cb341eb442c86e0d8292de23ea0

Enum. 0 om op vervaldatum gebaseerde validatie te selecteren. 1 om op catalogus gebaseerde cachevalidatie te selecteren.

Standaard section-e09f3af8b6b3497d963199988dc5345d

Overgenomen van default::CacheValidationPolicy indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-b374e4d908e24af8995b2b376ca1be8b

catalogus::TimeStamp

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49