MaxPix maxpix

Limiet voor afbeeldingsgrootte beantwoorden. Maximale breedte en hoogte van reactieafbeelding die aan de client kunnen worden geretourneerd.

De server retourneert een fout als een aanvraag een antwoordafbeelding zou veroorzaken waarvan de breedte en/of hoogte groter is dan attribute::MaxSize.

Eigenschappen section-390c1066b7a748aca3c0b45ad8bdcfb1

Twee gehele getallen, groter dan 0, gescheiden door een komma. Breedte en hoogte in pixels. Kan ook worden ingesteld op 0,0 om een willekeurige antwoordafbeeldingsgrootte zonder beperkingen toe te staan.

Standaard section-45b38dc661854d11b97df5709f4f3434

Overgenomen van standaard::MaxPix indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-09cddedde91f43b1ac5828f7e3327c6a

wid= , hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49