RenderSettings rendersettings

Geavanceerde standaardinstellingen voor renderen. Standaard voor catalog::RenderSettings.

Eigenschappen section-fa89db09aeeb420292cf783f07b8547a

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet het een geldige tekenreeks voor renderinstellingen zijn, zoals gedefinieerd met het Vignet Authoring Tool (onderdeel van het Dynamic Media-pakket voor het schrijven van afbeeldingen).

Standaard section-4e76784aeecd4f09a33124aded7406cb

default::RenderSettings indien niet opgegeven of indien leeg.

Zie ook section-f35d7772f4b744d1846331e19ea99173

rs= , catalogus:RenderSettings

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49