perspectief perspective

Perspectieftransformatie. Pas een perspectieftransformatie toe op de bronafbeelding van de laag, zodat het gebied dat met de vierhoek is opgegeven, wordt gevuld. Andere gebieden van de laag blijven transparant.

perspective= *perspQuad*[, *resOptions*]

perspectiveN= *perspQuadN*[, *resOptions*]

perspQuad
Perspectiefvierhoekige pixelcoördinaten (8 reële waarden, gescheiden door komma's).
perspQuadN
Genormaliseerde perspectiefvierhoekige coördinaten (8 realen, gescheiden door komma's).
resOptions
Opties voor het berekenen van nieuwe pixels (zie hieronder).

De optie perspQuad bestaat uit vier pixelcoördinaatwaarden in de samengestelde (of laag 0) coördinaatruimte, die in de linkerbovenhoek van de samengestelde afbeelding ontstaat.

De optie perspQuadN bestaat uit vier genormaliseerde coördinaatwaarden, waarbij 0.0,0.0 komt overeen met de linkerbovenhoek van de samengestelde afbeelding/laag 0 en 1.0,1.0 in de rechterbenedenhoek.

De invoerafbeelding wordt zodanig getransformeerd dat de linkerbovenhoek van de invoerafbeelding wordt toegewezen aan de eerste coördinaatwaarde van perspQuad[N], de rechterbovenhoek naar de tweede coördinaat, de rechterbenedenhoek naar de derde coördinaat en de linkerbenedenhoek naar de vierde coördinaat.

NOTE
De optie pos= kan worden gebruikt om de getransformeerde laag verder in de samengestelde afbeelding te plaatsen.

De perspectiefvierhoekige coördinaten kunnen zich buiten de samengestelde afbeelding bevinden.

Het gedrag is ongedefinieerd als de vierhoek niet geschikt is voor een perspectieftransformatie. Bijvoorbeeld, als twee of meer toppen samenvallen, als drie of alle toppen op de zelfde lijn zijn, of als de vierhoek zelf-snijdend of concave is.

Kwaliteitsoverwegingen section-7cc9056afa614300a9b8844d39739fc3

Hoewel de standaardimplementatie een redelijk compromis tussen kwaliteit en prestaties oplevert, kan het nodig zijn de resolutie van de bronafbeelding te verhogen om de scherpte te verbeteren of te verminderen om aliasing-artefacten te verminderen.

Als de bron een afbeelding is, gebruikt u scale= een andere resolutie kiezen (ten opzichte van de volledige resolutie van de afbeelding). De opgegeven scale= De waarde wordt afgerond naar het volgende hogere PTIF resolutieniveau. Als er een geneste aanvraagbron is, kan de grootte van de afbeelding die door het geneste verzoek wordt geproduceerd, worden aangepast om de gewenste scherpte te verkrijgen. Voor tekstlagen wordt de resolutie van de invoerafbeelding (de gerenderde tekst) aangepast door een grotere size= waarde te selecteren en de resolutie te verhogen die is opgegeven met textAttr=.

De optie resOptions Hiermee kunt u een alternatief algoritme voor het berekenen van nieuwe pixels selecteren. De volgende waarden worden ondersteund (hoofdlettergevoelig):

Waarde
Beschrijving
R1
Naaste buur.
R2
Bidirectioneel.
R3
Standaard supersampling (standaard).
R3T n
Super sampling met verstelbare jitter ( n moet een geheel getal zijn tussen 0 en 200).

Eigenschappen section-818e57df0a1b4449888543bc6af77751

Laag, opdracht. Is van toepassing op de huidige laag of op laag 0 als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

De optie res= wordt altijd genegeerd wanneer perspectief zich op dezelfde laag bevindt. De optie size= wordt genegeerd wanneer opgegeven voor afbeeldingslagen. De modifiers size= en res= in lagen met perspective= zijn gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Standaard section-e35683395d514d4eb6b32924e1bf8f2f

Nonevoor geen perspectieftransformatie.

Zie ook section-e5b71ac4a0724df6bf678dd354cfa51a

size= , scale=, pos=, textAttr=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49