HTTP-codering voor het renderen van afbeeldingen image-rendering-http-encoding

Opdrachtwaarden moeten http-gecodeerd zijn met gebruik van %xx escape-reeksen, zodat de waardetekenreeksen de gereserveerde tekens '=', '&' en '%' niet bevatten.

Anders zijn de standaard HTTP-coderingsregels van toepassing. De HTTP-specificatie vereist codering van de onveilige tekens zoals ' ' (space), ''' (dubbel aanhalingsteken), '#', '%', '<' en '>', en van alle besturingstekens, zoals <return> en <tab>.

Let op: accolades { } die worden gebruikt als scheidingstekens voor het nesten van aanvragen, mogen niet worden gecodeerd. Bepaalde e-mailclients coderen helaas accolades in ingesloten HTTP-aanvraag. Mocht dit probleem zich voordoen, dan kunt u bij Afbeeldingsrendering haakjes ( ) gebruiken in plaats van accolades.

Voorbeeld section-3edc5b8ee2354220a281b01722ad337a

…&$text=rate&weight=85% 27#&…

Het bovenstaande aanvraagfragment moet als volgt worden gecodeerd:

…&$text=rate%26weight%3D85%25%2027%23&…

Zie ook section-d31268a02fe345e3abf0a4eb95a1dac5

HTTP/1.1-specificatie (RFC 2616)

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49