Statische brongegevens van inhoud static-content-source-data

Statische gegevensbestanden van inhoudsbronnen worden alleen benaderd door de Platform Server.

Het pad voor bestanden met statische inhoudsgegevens wordt als volgt opgelost:

PS::staticContent.rootPaths/attribute::StaticContentRootPath/static::Path

De server combineert padsegmenten van rechts naar links totdat een absoluut bestandspad is ingesteld.

Alles *rootPath* segmenten kunnen leeg, relatief of absoluut zijn.

*catalogPath* is een absoluut of relatief bestandspad/-naam. requestPath moet een relatief bestandspad/-naam zijn.

Meerdere PS::staticContent.rootPaths waarden kunnen worden gedefinieerd in PlatformServer.conf. Hierdoor kunnen brongegevensbestanden over meerdere bestandssystemen worden verspreid. De Platform Server Hiermee probeert u alternatieve paden in de opgegeven volgorde totdat het gegevensbestand wordt gevonden.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49