type type

Statisch inhoudstype, filter. Geeft een filtertekenreeks op voor statische inhoud die wordt geleverd als /is/content.

type= *val*

val
Filtertekenreeks typen.

De serververgelijkingen val met de waarde van catalog::Type van het gevraagde statische inhoudsitem. Het item wordt geretourneerd aan de client als de waarden overeenkomen (hoofdlettergevoelig). Als dit niet het geval is, wordt een fout geretourneerd.

Eigenschappen section-529b088434a44a9f86a64ef548d2925b

Alleen ondersteund voor verzoeken van statische inhoud (niet-afbeeldingsbestanden) die worden verzonden als. Genegeerd als catalog::Type is leeg of niet gedefinieerd.

Standaard section-e9e8f51d0a01452183ccb510efd87d46

Er wordt geen overeenkomend type toegepast als type= is niet opgegeven of is leeg.

Zie ook section-da60777a46a74f1bbfa5b2f3b240eb0f

Statische (niet-afbeeldings) inhoud renderen, catalogus::UserType

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49