pathAttr pathattr

Kenmerken Tekst op pad.

pathAttr= *richting*[, *startPos*[, *endPos*]]

richting
norm | omkeren
startPos
Startpositie van tekst op pad (real 0.0...1.0).
endPos
Eindpositie van tekst op pad (reëel 0.0...<2.0).

Opgeven norm om tekst te tekenen die begint bij het eerste padhoekpunt en reverse om tekst in de tegenovergestelde richting te tekenen, beginnend bij het laatste hoekpunt.

startPos en endPos Hiermee kunt u aanpassen waar op het pad de tekst wordt getekend. 0,0 komt overeen met het eerste hoekpunt in het pad en 1,0 met het laatste hoekpunt; bij tussenliggende waarden wordt de afstand uitgedrukt langs het pad tussen het eerste en laatste hoekpunt.

Eigenschappen section-80f266da4e2549d89f022a3f9ff4584d

Laagkenmerk. Genegeerd als de laag niet is opgenomen textPs= en textPath= opdrachten.

startPos moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0 en kleiner dan 1,0. endPos moet groter zijn dan startPos en 1,0 of minder bij toepassing op een open pad, of minder dan of gelijk aan ( startPos + 1,0) bij toepassing op een gesloten pad.

Standaard section-3e757970885c45e7b6100e78dc08626f

pathAttr=norm,0,1

Zie ook section-b869745de1da4ef996dfda4af39ed14d

textPath= , textPs=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49