size size

Laaggrootte. Geeft de grootte of maximale laaggrootte voor een laag op, voordat rotate=, perspective= en extend= worden toegepast op de laag.

size= *width*, *height*

sizeN= *widthN*, *heightN*

width , height
Beperking voor laaggrootte in pixels (int, int, 0 of hoger).
widthN , heightN
Beperking voor laaggrootte is genormaliseerd ten opzichte van de grootte 0 van de laag (reëel, reëel, 0.0...1.0).

Als size= is opgegeven voor een afbeeldingslaag, beperkt dit de breedte, hoogte of beide van de laagafbeelding. De afbeelding wordt geschaald tot maximaal size=. Als een genormaliseerde grootte wordt gespecificeerd, is het met betrekking tot de grootte van laag 0. Als beide width en height worden opgegeven, wordt de bronafbeelding geschaald (na crop= wordt toegepast), zodat geen van beide dimensies de opgegeven grootte overschrijdt. De hoogte-breedteverhouding van de bronrechthoek blijft in alle gevallen behouden. Willekeurig width of height kan worden ingesteld op 0; in dit geval wordt de waarde berekend door de server op basis van de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding.

Wanneer opgegeven voor een tekstlaag, size= geeft de grootte van het tekstvak aan. width is vereist; height kan worden ingesteld op 0, in welk geval de hoogte van de opgemaakte tekst wordt gebruikt als de laaghoogte. De tekstlay-outengines voegen standaard regeleinden in zodat tekst altijd horizontaal in de beschikbare ruimte past. Indien height wordt opgegeven, lijnen die niet in de beschikbare ruimte passen, worden bijgesneden ( text=) of weggelaten ( textPs=). text= ondersteunt extra geschikte modi; raadpleeg voor textAttr= voor meer informatie.

Indien opgegeven voor een effen kleurlaag, size= definieert de exacte laaggrootte; beide waarden moeten worden opgegeven (tenzij een masker is opgegeven). Indien mask= wordt ook opgegeven, wordt de grootte van de maskerafbeelding aangepast size= op dezelfde manier als afbeeldingen worden geschaald in afbeeldingslagen.

Eigenschappen section-5f254b66fcba49bcb63f9c9ea40b230c

Laagkenmerk. Is van toepassing op laag 0 als layer=comp. sizeN= is niet toegestaan voor layer=0 of layer=comp. sizeN= is toegestaan voor layer=0 en layer=comp alleen in catalogusrecords die watermerkafbeeldingen definiëren. In dit geval: sizeN definieert de schaling van de watermerkafbeelding ten opzichte van de samengestelde afbeelding waarop het watermerk wordt toegepast. Indien size= is gespecificeerd, res= en scale= worden genegeerd voor deze laag. Genegeerd door effectlagen.

Standaard section-43d129deba6a441da66a1fdb63d1c85c

size=0,0, de laaggrootte is onbeperkt. Voor afbeeldingslagen wordt vervolgens de laaggrootte bepaald op basis van de grootte van de laagafbeelding na elke willekeurige crop=, scale=, of res= bewerkingen zijn toegepast. Voor tekstlagen, indien size= niet is opgegeven, wordt de grootte van de laag automatisch aangepast aan de weergegeven tekst.

Voor effen kleurlagen is een volledig opgegeven kleur vereist size=, mask=, of clipPath=.

Voorbeeld section-d1adaddd9e0b4ca881fd8e0a7541e5d9

Zie Voorbeeld A in Sjablonen.

Zie ook section-63dfdf3750e249d2ab4c825ccd2e7181

scale= , res=, textAttr=, mask=, clipPath=, Tekstlagen

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49