Speciale-tekstentiteiten special-text-entities

Gebruik de volgende speciale entiteiten bij het opmaken van tekst.

Opdracht
Beschrijving
Notities
\par
Alinea-einde.
\line
Regeleinde.
\\
backslash.
&accolade;
Accolade krullen openen.
De accolade moet HTTP-gecodeerd zijn.
&Bron;
Accolade krullen sluiten.
De accolade moet HTTP-gecodeerd zijn.
\~
Vaste spatie.
textPs= alleen.
\_
Vast afbreekstreepje.
textPs= alleen.
\-
Optioneel afbreekstreepje.
textPs= alleen.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49