name name

Naam van opdrachtmacro.

&$ *name*$

name
Naam macro.

De opdracht name niet hoofdlettergevoelig is en kan bestaan uit een combinatie van letters, cijfers, - (afbreekstreepje), _ (onderstrepingsteken), en . (punt) tekens.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49