CatalogFile catalogfile

Paden voor afbeeldingsgegevensbestanden. Hier geeft u de bestanden op die de afbeeldingsgegevens voor deze catalogus bevatten.

Afbeeldingsgegevensbestanden worden in de opgegeven volgorde geladen. Indien dezelfde catalog::Id De waarde komt voor in meer dan één verslag (of in zelfde of verschillende catalogusdossiers), de laatste instantie prevaleert.

Eigenschappen section-6da55f145ecd4e31a5de52637a436983

Een of meer tekenreekswaarden, gescheiden door komma's. Optioneel. Elke waarde moet een absoluut bestandspad of pad zijn ten opzichte van de catalogusmap.

Standaard section-80f91cd7a6b2479ebb310319e9c74da7

Leeg, wat aangeeft dat deze afbeeldingscatalogus geen afbeeldingsgegevens bevat.

Zie ook section-910b67c5041d44d99a105ad43ff63a37

Catalogusgegevensvelden

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49