vignet vignette

Vignetbestand. Geeft het vignet op dat voor de aanvraag moet worden gebruikt.

vignette=[ *catId*/] *recId*|[catId/] *file*

catId
Materiaalcatalogus-id (komt overeen met kenmerk::RootId).
recId
Vignet-id (komt overeen met vignet::Id).
file
Relatief pad en naam voor vignetbestand.

U kunt een item voor een vignetkaart of een vignetbestand opgeven. Externe URL's zijn niet toegestaan.

vignette= Kan worden gebruikt als alternatief voor het opgeven van het vignet in het verzoek-URL-pad. Wordt gebruikt om vignetten op te geven als variabelen in sjablonen.

Indien catId niet is opgegeven, wordt de sessiecatalogus gebruikt.

Eigenschappen section-f58661fc78d7496e8e3d0fb98b945c4b

Kan overal binnen het verzoek voorkomen. Hiermee overschrijft u het vignet dat is opgegeven met het verzoek-URL-pad.

Standaard section-db0618d48bc84dc8abcc989550349ccc

Geen.

Zie ook section-dc2668cc2cd54a74b08cff68a12d4edd

Materiaalcatalogi, Aangepaste variabelen

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49