Kleurbeheerkenmerken color-management-attributes

Kenmerkbestanden van catalogi herkennen deze kleurbeheerkenmerken.

IccProfileCmyk
Standaard CMYK-uitvoerkleurprofiel.
IccProfileGray
Standaardkleurprofiel voor grijswaardenuitvoer.
IccProfileRgb
Standaardkleurprofiel voor RGB-uitvoer.
IccProfileSrcCmyk
Standaard CMYK-invoerkleurprofiel.
IccProfileSrcGray
Standaardkleurprofiel voor grijswaardeninvoer.
IccProfileSrcRgb
Standaardkleurprofiel voor RGB-invoer.
IccRenderIntent
Standaardrendering intent.
IccBlackPointCompensation
Zwartpuntcompensatie in-/uitschakelen.
IccDither
Dithering voor kleurconversie in-/uitschakelen.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49