Het samengestelde canvas the-compositing-canvas

Lagen worden samengesteld in de volgorde die is opgegeven met de opdracht layer=, waarbij hoger genummerde lagen lager genummerde lagen verbergen.

Laag 0 vormt de achtergrondlaag, die altijd wordt vereist en die de grootte van het samengestelde beeld bepaalt. Alle laagtypen zijn toegestaan voor laag 0. De grootte van laag 0 moet worden bepaald, of uitdrukkelijk gebruikend size= of impliciet, gebaseerd op de inhoudsafbeelding of tekst. Gebieden van andere lagen die buiten het gebied van laag 0 vallen, worden niet opgenomen in de uitvoerafbeelding.

NOTE
Nadat alle lagen zijn samengevoegd, wordt de samengestelde afbeelding omgezet in de uiteindelijke reactieafbeelding, zoals opgegeven met de opdracht opdrachten en kenmerken weergeven.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49