Alinea-opmaak paragraph-formatting

De volgende opdrachten voor alineaopmaak worden ondersteund.

Opdracht
Beschrijving
Notities
\pard
Standaardalineaopmaak herstellen
textPs= alleen
\ql
Tekst links uitlijnen.
Standaard.
\qr
Tekst rechts uitlijnen.
\qc
Tekst horizontaal centreren.
\qj
Tekst horizontaal uitvullen.
textPs= alleen
\lastql
Lijn de laatste regel van een alinea links uit.
Standaard; textPs= alleen; genegeerd als \qj is niet actief.
\lastqr
Lijn de laatste regel van een uitgevulde alinea rechts uit.
textPs= alleen; genegeerd als \qj is niet actief.
\lastqc
De laatste regel van een uitgevulde alinea centreren.
textPs= alleen; genegeerd als \qj is niet actief.
\lastqj
De laatste regel van een uitgevulde alinea uitrekken (uitrekken).
textPs= alleen; genegeerd als \qj is niet actief.
\fi N
Eerste regel inspringen.
Twips; textPs= alleen.
\li N
Links inspringen.
Twips; textPs= alleen.
\ri N
Rechts inspringen.
Twips; textPs= alleen.
\sl N
Ruimte tussen regels.
0 (standaard) voor automatische regelafstand; positieve waarden om alleen waarde te gebruiken als deze groter is dan de standaardregelafstand; negatieve waarde om spatiëring te forceren.
\slmult N
Regelafstand meerdere markeringen.
Instellen op 0 (standaard) als \sl is in twips, naar 1 if \sl is in veelvouden van de standaardspatiëring.
\sb N
Extra ruimte voor alinea.
Twips; text= is \sb de eerste alinea van het tekstvak, textPs= niet.
\sa N
Extra ruimte na alinea.
Twips; text= is \sa op de laatste alinea van het tekstvak, textPs= niet.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49