Id id

Gewoonlijk is dit een korte en unieke id, zoals een SKU-nummer, mogelijk met een achtervoegsel, bijvoorbeeld als een SKU meerdere afbeeldingen heeft of landspecifieke variaties heeft. Dit kan ook een complexere tekenreeks zijn die meer lijkt op een bestandspad, ter ondersteuning van het eenvoudig aanpassen van websites met Image Serving.

NOTE
De afbeeldings- en SVG-tabellen worden samengevoegd in één tabel wanneer de afbeeldingscatalogus wordt geladen. Id-waarden moeten in beide tabellen uniek zijn. De SVG-record wordt genegeerd als de afbeeldingstabel een record met dezelfde id-waarde bevat. De statische inhoud wordt beheerd met een afzonderlijke lijst; Items met statische inhoud en afbeeldingen/SVG-items kunnen dus dezelfde id-waarden hebben.

Eigenschappen section-874a6853f67b4b229341ca76682884ae

Tekstreeks. Vereist. Record-id voor de tabel met afbeeldings-/SVG- of statische inhoudsgegevens. Elk catalog::Id De waarde in deze afbeeldingscatalogus/SVG-catalogus of in deze catalogus met statische inhoud moet uniek zijn en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard section-a26e7d83a5ee44b5918baef82ee48e14

Geen.

Zie ook section-a258d818487d4ee6b7a99a65d18471a9

kenmerk::RootId

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49