textFlowPath textflowpath

Tekststroomgebied. Geeft een of meer gebieden op waarin tekst die met textPs= is opgegeven, moet worden doorlopen.

textFlowPath= *pathDefinition*

pathDefinition
Padgegevens.

Zie clipPath= voor aanvullende informatie, waaronder een beschrijving van pathDefinition.

De opdrachten voor de RTF-marge \margl, \margr, \margt, en \margb worden genegeerd wanneer textFlowPath= aanwezig is. Als er geen paddefinitie is opgegeven, textFlowPath= wordt genegeerd.

Eigenschappen section-b68dc887c6534ce8982cad740b3aeaa4

Kenmerk tekstlaag ( textPs= alleen). Genegeerd door andere lagen. Van toepassing op layer=0 indien gespecificeerd voor layer=comp.

Standaard section-68c4559b9e8242059b82e5a39a455dfc

Hetzelfde als de laagrechthoek; tekst vult de volledige laagrechthoek.

Zie ook section-592b0039cf99471188db6a7df44b450a

textPs= , clipPath=, textFlowPath=, textAngle=, Tekstlagen

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49